Tänavakultuuri linnalaager / Üldtingimused

 • Informatsiooni linnalaagri päevakava, teadete, menüü, kodukord, soovituste jm kohta leiab laagri kodulehelt www.linnalaager.ee
 • Linnalaagris pildistatakse lasteüritusi ja pildid pannakse üles linnalaagri FB lehel, kodulehele.
 • Vanematega ühenduse saamiseks on vajalikud kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress, kodune aadress). Kui kontaktandmed muutuvad, siis teavitage sellest koheselt laagri korraldajat.
 • Hommikul ootame lapsi laagrisse kella 9:45 – 10.00. Muul ajal lapse laagrisse toomine tuleb kokku leppida laagri korraldajaga.
 • Lapse haigestumisest või puudumisest teavitage laagri korraldajat sama päeva hommikul tel 5307 434.
 • Lapse kojuviimisel palun arvestada laagri toimumisaegadega .
 • Tooge laagrisse terve laps. Laagrisse ei lubata last, kelle tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsed haigustunnused on: silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik.
 • Lapse haigestumise või vigastuse korral laagris teavitab tiimijuht vanemaid ja kutsub vajadusel kiirabi. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele enne kiirabi jõudmist esmast abi.
 • Valige lapse riided vastavalt ilmastikutingimustele.
 • Jalanõude ja riiete kadumise või vahetusse mineku vältimiseks soovitame riided ja jalanõud varustada lapse nimega.
 • Laagriterritooriumilt omavoliliselt lahkunud lapse eest vastutab lapsevanem.
 • Kui laps lahkub laagrist enne laagrivahetuse lõppu, siis makstud raha ei tagastata.
 • Lapsevanemana kohustan laagrisse saadetud lapsele selgitama laagrielu reegleid.
 • Lapsevanem annab nõusoleku ankeedis toodud isikuandmete töötlemiseks (käsitleda vms) – [kui vald peaks soovima laste andmeid, kes laagris osalesid];
 • Lapse poolt laagris lõhutud vara tuleb vanemal hüvitada täies mahus;
 • Laagri korraldajad lähtuvad ankeedis toodud andmetest. Seetõttu, ankeedis esitatud valeandmete korral on laagri korraldajal õigus laps laagrist välja arvata. Sellisel juhul vanemale laagri eest makstud tasu ei tagastata;
 • Mistahes oluline info lapse ja/või laagri kohta tuleb lapsevanemal esitada laagri korraldajale kirjalikus vormis näiteks e-mailile info@linnalaager.ee
 • Tänavakultuuri linnalaager jätab endale õiguse teha päevakavas ja tiimi töödes muudatusi.

 

Kui loobute laagrikohast, siis teatage aadressile info@linnalaager.ee:

 1. Teatades enne 19.05.2023, siis osalustasu tagastatakse täies mahus
 2. Teatades vahemikul 20.05-07.06.2023, siis tagastatakse 50% osalustasust
 3. Teatades alates 08.06.2023 või hiljem, siis tasutud osalustasu ei tagastata.