Augustitreffi kodukord

NOORTELAAGER AUGUSTITREFF KODUKORD

 1. Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine ei ole lubatud. Territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või kasvataja teadmisel koos lapsevanemaga. Laagriterritooriumilt omavoliliselt lahkunud lapse eest vastutab lapsevanem;
 2. Koos rühmaga teedel liikudes tuleb järgida liiklusohutus- ja ettevaatusabinõusid. Matkal, veekogu juures viibides tuleb täita laagri personali nõudeid.
 3. Alkoholi, tubakatoodete ja mõnuainete kaasatoomine ja tarbimine on laagris välistatud. Nimetatud ainete leidmise korral saadetakse laps tagasi
 4. Puhketund on ette nähtud puhkuseks. Laste aeg, kes ei soovi puhata, sisustatakse huvijuhtide poolt rahulikumate tegevustega
 5. Arsti poolt määratud ravimitest tuleb eelnevalt rääkida  kasvatajaga ning ravimi- ja haigusteinfo tuleb ära märkide ka registreerimisankeedis
 6. Peale sööki toob iga laps ise toidunõud prügikotti. Toitu tõstetakse ette nii palju, kui soovitakse ära süüa. Lubamatu on toiduga sodimine.
 7. Iga laps vastutab oma asjade korrashoiu eest. Prügi kogutakse prügikottidesse, paber ja papp viiakse paberi jaoks mõeldud konteinerisse.
 8. Ruumidest lahkudes kustutatakse tuled (ka WC, koridor jt üldkasutatavad ruumid, kust lahkud viimasena).
 9. Laagri üritustest võtavad kõik laagerdajad osa.
 10. Laagri juhtkond ei vastuta kaasavõetud raha, väärisesemete ja telefonide eest.
 11. Igaüks hoiab oma asju hoolikalt. Telefoni kasutamise korras lepitakse kokku grupijuhiga.
 12. Kasutatud mänguasjad ja spordivahendid viiakse mängu lõppedes tagasi hoiukohta.
 13. Suuremad on väiksematele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistavad neid igati.
 14. Kui on mure, siis räägi kasvatajaga. Vanemad ei saa ega pea last laagris aitama, aga kasvataja on just selle jaoks!
 15. Teiste laagerdajate isiklike asjade puutumine on rangelt keelatud.
  Kõik rikutud/soditud ja lõhutud laagri vahendid (ka toa mööbel, aknad, uksed, toidunõud, spordivahendid jmt) tuleb lapsevanematel asendada, kinni maksta või remontida.
 16. Kodukorra tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja neile tuusiku maksumust ei kompenseerita.
 17. Kui laps lahkub laagrist enne vahetuse lõppu, siis tuusiku maksumust ei kompenseerita.
 18. Laagris osaleja on kohustatud täitma laagri kodukorda, päevakava, laagri personali korraldusi

 

Lapsevanemad saavad edukaks laagri kordaminekuks kaasa aidata sellega, et koos lastega arutletakse kõik sisekorra punktid ükshaaval läbi.

Lapsed ehk laagrilised saavad kaasa aidata sellega, et kõiki reegleid tuleb laagris täita! Nii lihtne see ongi.
Reeglid on koostanud laagripersonal selleks, et reeglitele ei peaks laagris enam aega kulutama, vaid need on selged juba enne laagrisse tulekut. Laagri ajal soovime võimalikult palju naerda, lustida, mängida, sportida, meisterdada, avastada.

Tea seda, et laagris on SINU PARIM SÕBER ja ABILINE OMA GRUPI KASVATAJA!